Widziałem ostatnio genialny obrazek. Stoi gość na mównicy przed tłumem i pyta:
Kto chce zmian? – Wszyscy podnoszą ręce.
Pod spodem drugi obrazek. Ten sam gość, ten sam kontekst, tylko inne pytanie:
Kto chce się zmienić? – Wszyscy rozglądają się po sobie i nikt nie podniósł ręki.

Często w pracy indywidualnej spotykam się z pytaniem, co zrobić, żeby oni się zmienili? Oni się nie zmienią, dopóki ty się nie zmienisz. Na nich masz mniejszy wpływ niż na siebie.

Dlatego jeżeli chcesz widzieć zmianę w innych, zacznij od siebie. Jeżeli chcesz, żeby byli dla Ciebie dobrzy, Ty bądź dobry dla nich. Jeżeli chcesz, by Ciebie szanowali, Ty ich szanuj. Jeżeli wytrwasz, oni się zmienią.

Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w innych.

Share this article

Leave a comment