To, co sprawiło, że znalazłeś się tu, gdzie jesteś, będzie Cię blokowało w dalszym rozwoju i nie pomoże Ci w utrzymaniu się tutaj. W tym miejscu ważne są inne kompetencje.
Często obserwuję u menedżerów następujący schemat: robię coś, co daje efekt i gdy dostaję się na nowy poziom, chcę powielać to, co działało wcześniej. Niestety okazuje się, że nowe miejsce wymaga nowych kompetencji, nowego spojrzenia i często pożegnania tego, co znam.
Kiedy dostają promocję na wyższy poziom zarządzania, chcą stosować modele, które funkcjonowały poprzednio i zamiast koncentrować się na rzeczach ważnych, poświęcają czas na mikromanagement z jednej strony tracąc z pola widzenia główny cel, a z drugiej osłabiając swoich podwładnych, co w dłuższym terminie skutkuje utratą autorytetu oraz pozycji, a nierzadko zajmowanego stanowiska.

Podziel się wpisem