Obserwuję dość często, jak wiele nieporozumień wynika z niewłaściwie nadanego komunikatu, błędnej interpretacji przekazu oraz ukrytych założeń, które kierują naszymi myślami. Bardzo często są one błędne, jednak w dużej mierze wpływają na nasze decyzje i działania.
Korzystając z uprzejmości, jednej z uczestniczek moich szkoleń, chciałbym podzielić się metodą tzw. 7 złotych pytań śledczych, które pozwalają ustalić precyzyjnie, co się wydarzyło zanim zaczniemy formułować swoje hipotezy. Stosowanie ich pozwoli uniknąć wielu nieporozumień. Oto one:
Co? Gdzie? Kiedy? W jaki sposób? Za pomocą czego? Kto? Dlaczego?

Podziel się wpisem